Pomagając innym pomagasz sobie

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej edycja 2023

Gmina Gorzów Śląski informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Załączniki