Pomagając innym pomagasz sobie

URZĄD  DO  SPRAW  KOMBATANTÓW  I  OSÓB   REPRESJONOWANYCH 

URZĄD  DO  SPRAW  KOMBATANTÓW  I  OSÓB   REPRESJONOWANYCH

 

Urząd do Spraw Kombatantow i Osób Represjonowanych Informuje, że w roku 2018 nie przewidziano środkow przeznaczonych do przekazywania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników  ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 276 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środkow budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu https://www.udskior.gov.pl/