Pomagając innym pomagasz sobie

ASYSTENT RODZINY

 

 

Asystent Rodziny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim realizujący zadania w zakresie wspierania rodziny :        
MARCIN KOŁACHA tel. 515 512 727

 

Załączniki