Pomagając innym pomagasz sobie

INFORMACJA  O  WYNIKACH NABORU

PRZEPROWADZONEGO   NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACOWNIK SOCJANY  W MIEJSKO-GMINNYM  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE  ŚLĄSKIM

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko 

została wybrana:

 

                                    Pani       DONATA  PATYK

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY wybrana została Pani Donata Patyk, która przedłożyła dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY. Z testu opisowego i rozmowy kwalifikacyjnej  osiągnęła wymaganą ilość punktów. Posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do zajmowania ww stanowiska.

Artykuły powiązane