Pomagając innym pomagasz sobie

Kontakt

 

Siedziba Ośrodka w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pok. 18 i 19

46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel./ fax   -  34/ 35 94 008   i   kom.  513823733 /św. wychowawcze/

Strona internetowa: www.ops.gorzowslaski.pl

http://bip.mgops.gorzowslaski.pl/

e-mail: opsgorzow@op.pl

ePUAP: /OPSGORZOWSL/skrytkaESP