Pomagając innym pomagasz sobie

O Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  został utworzony na podstawie Uchwały Nr 17/III/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 lipca 1990r..

Podstawą działalności jednostki jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 t. j.).

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym: 3 pracowników socjalnych, z których każdy z nich ma swój rejon działania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, profilaktyki alkoholowej i narkomani, sprawy pieczy zastępczej.

 

Dane jednostki:

46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 34/ 35 94 008 i kom. 513 823 733 /św. wychowawcze/

Strona internetowa: www.ops.gorzowslaski.pl

http://bip.mgops.gorzowslaski.pl/

e-mail: opsgorzow@op.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

7.15 - 15.00   

wtorek

7.15 - 15.00   

środa

7.30 - 15.30

czwartek

7.15 - 15.00   

piątek

7.15 - 15.00   

​Dyrektor MGOPS - Krystyna Wolna


Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Działalność Miejsko- gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim finansowana jest: 

  • ze środków budżetu państwa
  • ze środków budżetu gminy
  • ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Ośrodek jest jednostką organizacyjną  podlegającą Burmistrzowi Gminy Gorzów Śląski. Celem działalności Ośrodka jest pomoc mieszkańcom Gminy Gorzów Śląskim w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do możliwości finansowych.