Pomagając innym pomagasz sobie

LISTA   KANDYDATÓW

LISTA   KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W  NABORZE PROWADZONYM  PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  GORZOWIE  ŚL

na  stanowisko

PRACOWNIK    SOCJALNY

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/wym stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

  1. Donata Patyk  zam. Gorzów Śląski ul. Karola Miarki 6

 

  1. Anna  Pakuła   zam.  Radłów ul. Lipowa 10

 

 

                                                                   9.07. 2018 r.   Wyrwa Anna

                                                ……………………………………………………

                                                                sekretarza Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

 

 

                                                  INFORMACJA

 

Testu opisowy i  rozmowa kwalifikacyjna na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim zostanie przeprowadzona w dniu  19.07.2018r o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka.

 

 

                                                                          Dyrektor MGOPS

                                                                            Krystyna Wolna

Artykuły powiązane