Pomagając innym pomagasz sobie

RODZINA 500 +. JAK UTRZYMAĆ CIĄGŁOŚĆ WYPŁAT ?

31 maja zakończył się poprzedni okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”, a wypłaty były realizowane na podstawie wcześniej złożonych wniosków. Aby otrzymywać świadczenie w nowym okresie, od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku, należy złożyć nowy wniosek.

Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku, jeśli chcemy zachować ciągłość świadczenia. Osoby, które złożą wniosek w tym miesiącu będą miały wypłacone świadczenie do 31 sierpnia, ale jeszcze z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast rodzice, którzy złożą wnioski w późniejszym czasie, otrzymają 500+, jednak wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Termin złożenia wnioski i termin wypłaty świadczenia:


od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

Jak złożyć wniosek ?


Wnioski można składać drogą elektroniczną:

- bankowość elektroniczna,
- portal Emp@tia,
- PUE ZUS,
lub drogą tradycyjną, osobiście lub listownie na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

tel.: 34/ 35 94 008 i kom. 513 823 733 /św. wychowawcze/.

 

Program Rodzina 500+ to program rządowy, prowadzony od 2016 roku, mający na celu poprawę sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych i inwestycję w rodzinę. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko (do 18 roku życia). Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej:

Materiały informacyjne - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)