Pomagając innym pomagasz sobie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021, zwany dalej „Programem”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmieniło wzory wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Dokumenty dostępne są także pod linkiem: Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Załączniki