Pomagając innym pomagasz sobie

Informacje

Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny.  

Zgodnie z art. 3 ust. 7 tej ustawy, Minister Klimatu i Środowiska przygotował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, celem publikacji go w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKI O BON ENERGETYCZNY PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01 sierpnia 2024 roku

 wniosek