Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Świetlica środowiskowa Uśmiech

Świetlica środowiskowa "Uśmiech" zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4 do 14 lat do wspólnego spędzania wolnego czasu.

codziennie w godzinach od 13.00 do 16.00 ( w przypadku zmiany godzin otwarcia świetlicy informacja umieszczana jest przy wejściu do świetlicy oraz na tablicy informacyjnej MGOPS w Gorzowie Śl.)

W ramach świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, profilaktyczne oraz dydaktyczne, zajęcia na świeżym powietrzu. W czasie pobytu na świetlicy dzieci mogą także skorzystać z pomocy opiekuna w nauce i odrabianiu zadań domowych ( w szczególności z przyrody, biologii i języka niemieckiego).

W czasie ferii zimowych i wakacji organizujemy dla wszystkich chętnych półkolonie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Zapewniamy interesujące zajęcia, wycieczki, dobrą zabawę oraz profesjonalną opiekę co najmniej dwóch opiekunów. W półkoloniach czynny udział biorą również wolontariusze. Udział dzieci w półkoloniach jest bezpłatny.