Pomagając innym pomagasz sobie

Terminy wydawania żywności w lipcu 2021 r.

Na terenie gminy Gorzów Śląski pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.

W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ w określonych terminach na specjalnych zasadach:

05 lipca 2021 r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;
06 lipca 2021 r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;
07 lipca 2021 r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;
08 lipca 2021 r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

Dostosuj się do personelu sterującego ruchem, zachowaj zalecany odstęp w kolejce od drugiej osoby, minimum 2 metry oraz zabierz własny długopis i rękawiczki.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa po  wydaniu skierowania przez OPS w Kluczborku. Od 26 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych, wzrosło ono z 200 proc. do 220 proc. i wynosi obecnie:

  • 1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

 

 

 

Dyrektor MGOPS w Gorzowie Śląskim

Krystyna Wolna