Pomagając innym pomagasz sobie

Terminy wydawania żywności w marcu 2021 r.

Na terenie Gminy Gorzów Śląski pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ w określonych terminach na specjalnych zasadach:

1 marca 2021 r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;

2 marca 2021 r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;

3 marca 2021 r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;

4 marca 2021 r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

ZASADY:

Dostosuj się do personelu sterującego ruchem, zachowaj zalecany odstęp w kolejce od drugiej osoby, minimum 2 metry oraz zabierz własny długopis i rękawiczki.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa po wydaniu skierowania przez OPS w Gorzowie Śląskim. Od 26 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych, wzrosło ono z 200 proc. do 220 proc. i wynosi obecnie:

  • 1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

 

Skierowanie można otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim. Bieżących informacji udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 34/ 35 94 008. 

 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim Krystyna Wolna.