Pomagając innym pomagasz sobie

Ważne

 

Wsparcie dla seniorów w czasie epidemii

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłosić do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim, pod numerem tel. 34/ 3594 008 lub na adres e-mail: opsgorzow@op.pl

 

Wsparcie psychologiczne

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń!

Dla osób potrzebujących w tej trudnej sytuacji wsparcia psychologicznego proponujemy kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem 34/ 3594 008 lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie pod numerem 34/ 3505 125

 

Pomoc sąsiedzka/wolontariat

Zachęcamy również do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może na Twoim osiedlu, w sąsiedztwie mieszka senior, który potrzebuje naszej pomocy? Zwróćmy szczególną uwagę na samotnych starszych mieszkańców w naszym najbliższym otoczeniu!

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim Krystyna Wolna