Pomagając innym pomagasz sobie

Uśmiech dobry humor ma..