Pomagając innym pomagasz sobie

BON ENERGETYCZNY OD 01 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2024r.

Na mocy ustawy z dnia 23 maja 2024r.  o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, wprowadzony zostanie bon energetyczny, czyli dodatkowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Stawki mają być zależne od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wysokość ma przedstawiać się następująco: 

  1. 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 400 zł gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 500 zł, jeśli  składa się z 4 do 5 osób;
  4. 600 zł, jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, kwoty będą wyższe. Stawki wyglądają w tym przypadku następująco: 

  1. 600 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe; 
  2. 800 zł - jeśli składa się z 2 do 3 osób;
  3. 1000 zł - jeśli składa się z 4 do 5 osób;
  4. 1200 zł - jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. Świadczenie jest jednorazowe. 

Wnioski o wypłatę będzie można składać odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku przygotowany będzie przez Resort Klimatu i Środowiska

 

W załączniku treść ustawy o bonie energetycznym.

 

Załączniki