Pomagając innym pomagasz sobie

Terminy wydawania żywności w czerwcu 2024

Na terenie gminy  Gorzów Śląski pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach:

Żywność wydawana jest w godzinach od 930 do 1300

24 czerwca 2024r. (poniedziałek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery A do F;
25 czerwca 2024r. (wtorek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery G do K;
26 czerwca 2024r. (środa) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery L do R;
27 czerwca 2024r. (czwartek) - TYLKO nazwiska rozpoczynające się od litery S do Z;

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa po  wydaniu skierowania przez MGOPS w  Gorzowie Śląskim.