Pomagając innym pomagasz sobie

Dodatek elektryczny - przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim informuje, że dnia 28 listopada 2022 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443).

W związku z powyższym od dnia 01.12.2022 r. wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w następujący sposób:

  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.00, w środy od 7:30 do 15:30
  • za pomocą poczty tradycyjnej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres /OPSGORZOWSL/skrytkaESP

 

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załączniku Instrukcja.

Załączniki