Pomagając innym pomagasz sobie

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELI UKRAINY

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gwarantuje każdemu obywatelowi Ukrainy, który spełni wymogi ustawy wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,- zł.

 Osoby dorosłe i dzieci uprawnione do otrzymania świadczenia:

obywatele Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
Podstawowe wymagania:

legalny wjazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku,
wpisanie do rejestru PESEL.
Dokumenty:

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim , w godzinach funkcjonowania jednostki (poniedziałek, wtorek, czwartek,piątek: 7.00 – 15:00, Środa: 7:30 do 15:30).

Kontakt telefoniczny: 34 3594-008.

Załączniki