Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

Dyrektor

Krystyna Wolna

Pracownicy socjalni

Jolanta Jarema

Elżbieta Warchoł

Katarzyna Panek

Główny księgowy

Bernadeta Piśla 

Fundusz alimentacyjny,  
dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Anna Wyrwa 

Świadczenia rodzinne, 

Jolanta Jarema, Elżbieta Warchoł, Katarzyna Panek

Świadczenia wychowawcze 500+

Anna Ptak, Anna Wyrwa, Elżbieta Rasztar  - stypendia szkolne

Asystent rodziny

Aleksandra Żułtaszek

Opiekunki domowe

Halina Zawis

Anna Majowska

Brygida Drab

Edyta Szymczykiewicz

Pełnomocnik ds profilaktyki alkoholowej i narkomanii

Joanna Erd

Świetlica środowiskowa „Uśmiech”

Anna Ptak, Aleksandra Żułtaszek